Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (4. 6. 2021)

Milí sourozenci,

minulý pátek se v Kostele sv. Ducha konal program v rámci Noci kostelů. Bylo to poprvé, kdy jsme se jako sbor této akce účastnili. Bylo skvělé být součástí řetězce kostelů, které nabízejí své prostory k nahlédnutí spolu s programem. Uvnitř kostela jste si mohli vyrobit svíčku, opsat si husím brkem verš z Bible na pergamen, přečíst si osobní svědectví, zúčastnit se komentované prohlídky, prohlédnout si výtvarnou instalaci studentů z Gymnázia Jihlava. Venku jste pak mohli obejít vědomostní kvíz, zahrát si na dendrofon, vymodelovat si zvířátka z těsta a též jste se mohli seznámit s vermikompostováním. Zkrátka program byl velmi pestrý, zajímavý a krásný. Náš kostelík byl otevřen pro veřejnost a dýchal životem. Bylo skvělé vidět zaujaté děti při vyplňování kvízu či modelování zvířátek, ale i jejich rodiče, snažící se být nápomocni. Bylo milé vidět i dospělé, jak se zapojují do programu nebo si jen tak povídají. Musím říci, že tato akce se velmi vydařila. Podle mého odhadu v pátek kostelíkem prošlo asi 150 návštěvníků. Jsem Pánu Bohu vděčná a raduji se z toho, že se tato akce mohla konat a že jsem mohla být u toho. Raduji se z toho, že si lidé našli cestu do Smetanových sadů. Kéž každé semínko, které bylo zaseto do srdcí návštěvníků, může vyklíčit v ten pravý čas. To je moje modlitba.