Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (5. 1. 2018)

Milí sourozenci,

vstupujeme do nového roku a nevíme, co nás čeká. Můžeme se jen odevzdat do Božích rukou. Bůh bere vážně naše přání a předsevzetí, naše sny. Ptá se: O čem sníš, mé dítě? Co ti opravdu leží na srdci? Z takových poznání vychází upřímná a vroucí modlitba. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého, říká Jakub.

Mým přáním a snem je, abychom jako sbor v roce 2018 fungovali jako dobrá rodina. V rodině není úplně nejdůležitější, jestli máme stejné názory a přemýšlení, ale že nás poutá silnější pouto – láska. Mým snem je, abychom do naší rodiny byli schopni přijímat nové členy, abychom se rozmnožovali (a tím nemyslím jen děti v bříšku, které se v roce 2018 narodí). Mým snem je, abychom měli dobrý kostel a budovu, která bude sama svědectvím. Mým přáním pro letošní rok je, abychom se k této budově výrazně posunuli. Nad tím vším chci vyznat: Do Tvých rukou se, Pane, odevzdáváme.

Dvě praktické výzvy pro příští týden: Prosím, přijďte se modlit ve čtvrtek na Alianční týden modliteb, který hostíme u nás na faře. Druhá výzva je neobvyklá: Prosím, běžte k volbám prezidenta. Máme se modlit za v moci představené a pokud máme možnost, tak jít a ovlivnit, kdo nám bude vládnout.

Milan Mrázek