Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (5. 1. 2019)

Milí sourozenci,

vstupujeme do nového roku a nemáme tušení, co nám přinese. Možná jsme ve falešném klidu, že si budeme dál klidně žít. Ale my jsme ve válce. Jsme v boji a je zásadní, jak se bude situace na bojišti vyvíjet. Boží království a království temnoty je ve válce na život a na smrt. Pro každého z nás je klíčové, pro jakou stranu se staneme nástrojem. Jedni z mých blízkých přátel se rozvádí. Kdo zničil jejich manželství? Jeden i druhý se stali v něčem nástrojem zla. Kladivem, které rozbilo postupně něco tak krásného, jako je vzácná úcta a láska. Stáváme se nástrojem zla častěji, než bychom si chtěli připustit. Jde o volbu, kde rozhodujeme, čí nástroj budeme. Jidáš se stal nástrojem temnoty. Byl zmatený a možná to myslel dobře, ale zradil. Dal se do služeb zla. Naše služby temnotě mohou být mnohem prostší a každodenní. Moc si přeji, abychom v letošním roce nedopřáli místo ďáblu. Aby se situace na bojišti vyvíjela příznivě. Aby žádná pomluva nemohla skrze nás někoho ničit. Aby pýcha neměla místo. Abychom se snažili druhého pochopit, ne odsoudit. Rád bych, abychom se na konci roku ohlédli a viděli něco vybudovaného, vztahy s větší úctou, větší vydání se ke službě lidem a radost z jejich úspěchů. Nechci vidět postup armády temnoty, rozdělení, chlad, ješitnost, povýšené pohledy a podobně. Když o tom tak přemýšlím, tak je to pro nás nemožný úkol. Jediným možným vítězem je Kristus v nás. On je naděje i pro nadcházející rok. Nemáme tušení, co nám přinese rok 2019, ale můžeme se rozhodnout být cele ve službách našeho Krále.

Můžeme se k tomu odevzdat třeba při obnově smlouvy v neděli večer, když budeme vyznávat: „Nepatřím sám sobě, nýbrž Tobě.“ 

Milan Mrázek