Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (7. 1. 2022)

Milé sestry a bratři.

Začínáme nový rok a pro náš sbor již druhý bez stálého kazatele. Minulý rok byl těžký. Kromě situace s covidem jsme zažili satanský útok skrze událost s Jaromírem. Velká chvála patří našemu Pánu, že nás vším provedl, posílil a nenechal sbor rozvrátit. Nebylo snadné stát ve všech službách. Možná, že se někdo cítil přetížen, nebo opominut.

Ale i skrze tyto zkoušky jsme poznali i něco dobrého, co bychom jinak nenašli. Poznali jsme blíže naši superintendentku a zastupujícího kazatele Filipa. Jejich péče nám byla vzácná a děkujeme za ni.

Nyní již vyhlížíme, co nám Pán připravil v novém roce. Doufáme, že to bude i nový kazatel a modlíme se za něj.

Držme se zmužile (i my ženy) a bez ohledu na okolnosti hledejme naši cestu s Bohem i v tomto roce.