Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (7. 10. 2022)

Milí a vážení,

dovolte mi sdílet s vámi postřeh z Nového zákona a konkrétně z dopisu Galatským, že není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Všichni jsme jedno v Kristu Ježíši. Když jsem se v uplynulém týdnu účastnil jednání Evropské metodistické rady v Německu, připomínal jsem si tento text a jemu podobné. Společně jsme také konali bohoslužby. V podobném smyslu mně zněl i jeden hymnus, který jsme společně zpívali: In Christ there is no east or west, in him no south or north – V Kristu není východ ani západ, v něm není jih ani sever. Chápu to tak, že Kristovo dílo neruší přírodní, přirozené, národní, státní ani jiné skutečnosti a rozdíly. Věřím však, že v Kristu lze některé skutečnosti a rozdíly překonávat. Setkání a rozhovory s ostatními byly zajímavé i proto, že přítomní byli také biskup Eduard a sestra Natálie z Ruska. Během mnoha rozhovorů přišla řeč i na tzv. fresh expressions (doslova – čerstvé výrazy), což je hnutí, které neruší starobylé bohoslužby, liturgie ani sbory, ale v době vyprázdněných kostelů a kaplí se snaží pěstovat církev mimo tradiční budovy a přinášet místní komunitě evangelium vynalézavým, nečekaným a neotřelým způsobem.