Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (7. 5. 2021)

Milí sourozenci,

v květnu se slaví svátek práce. 1. květen je svátkem mezinárodním. V Česku je květen známý také jako čas lásky. Možná by stálo za pozornost statisticky zjišťovat, jestli se Češi zamilovávají v práci více než jiní mimozemšťané. Dalo by se zjišťovat, jaký to má vliv na produktivitu práce v Česku. Dalo by se sledovat, jestli se lidé v pracovní době věnují více práci nebo lásce. No, a pozdvižení by potom způsobilo zjištění, že ani prvnímu, ani druhému. Ale což, takový výzkum by mohl přinést novou práci a zaměstnání mnoha statistikům! A statičtí statističtí pracovníci by měli práce tolik, že by si ani dovolenou nevybrali. Konec žertům, přátelé. Ježíš podle Jana řekl nahlas u rybníka Bethesda v sobotu po uzdravení chromého, že jeho Otec pracuje bez přestání (Jan 5,17). Nebylo dost na tom, že byla sobota, navíc Ježíš toto řekl, spíše než o Josefovi, o svém Otci nebeském. Udělá si Bůh někdy čas na lásku? Leda, že by dokázal pracovat a milovat současně. No, ale to by mohl dokázat fakt jen Bůh! Tehdy v sobotu u rybníka Ježíš založil svátek práce i lásky. Asi to nebyl květen, asi to nebyl zrovna první máj. Byl to svátek, který není v kalendáři, svátek uzdravení, svátek Božího království, svátek nebeský, řekněme nadnárodní.