Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (8. 10. 2021)

Milí sourozenci,

využívám této příležitosti a vyřizuji pozdravy z mikulovské farnosti. Minulou neděli jsem byla se svým manželem a dcerou na slavnostní bohoslužbě v Mikulově. Slavnostní ze dvou důvodů. Byla to bohoslužba díkůvzdání, na které zároveň proběhly křty.
Popředí modlitebny bylo vyzdobeno plody letošní úrody. A protože Mikulov je oblast vinařská, naše oči se kochaly vinnou révou, ale nechyběla ani rajčata, jablka, dýně, hrušky, cibule, česnek, zkrátka vše, co na polích, políčkách i vinicích vyrostlo a dozrálo za neustálého dozoru a péče všech vinařů a farmářů. Děkovali jsme za to, co Hospodin ve své milosti dává. Děkovali jsme za úrodu i za to, že máme dostatek a někteří dokonce přebytek, takže mohou obdarovat ty, kteří to potřebují.
Křty byly také důvodem k radosti, a to o to více, že mezi křtěnci byli naši milí synovci, kteří se rozhodli před celým shromážděním vyznat svoji touhu jít za Kristem. A my, jako tělo Kristovo, jsme vyznávali, že je obklopíme společenstvím lásky a odpuštění, budeme se za ně modlit a budeme jim příkladem.
Znovu jsem si uvědomila, jaké privilegium máme. Jsme součástí těla Kristova a jsme Boží děti, které spojuje pouto lásky a samotný Duch svatý. Můžeme si být oporou jeden pro druhého a nést společně vše dobré i to méně dobré, co se v našich životech děje.

Pokoj vám