Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (8. 2. 2019)

Milí sourozenci,

rozhodli jsme se vyhlásit sborový půst. Pondělí 11. 2. bude dnem postu a modliteb. Půst je spojován s pokořením se, s pokáním a vyznáváním hříchů (Iz 58,5). Chceme zaměřit naši pozornost na manželství, rodiny a vůbec vztahy. Když se manželství rozpadá, je to tragédie. Spousta zranění, trosek a následků, které se táhnou po desetiletí, v srdcích těch dvou i na dětech. Příští týden je Národní týden manželství. V rámci toho děláme manželský večer v úterý od 18h. Pro manželství můžeme něco udělat, bojovat konkrétně, investovat do něj. Také jsme povoláni, abychom bojovali na kolenou. A můžeme připojit i půst. Podle 58. kapitoly je pravý půst spojen s pokorou a vyznáváním hříchů. Vyznávejme své hříchy. Pokořme se pod mocnou rukou Boží. Pak platí i zaslíbení, že nám vzejde v temnotě světlo a náš soumrak bude jak poledne (Iz 58,10). Rodiny celé jsou také pod palbou. Modleme se za děti, mládež, výchovu a náš dobrý příklad pro ně. Modleme se za nevěřící partnery a děti, které odešly od Pána. Podle Iz 58,12: Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou. Chyťme se vírou Božích zaslíbení a mějme víru. Nebuďme jako ti, kdo nemají naději. My máme naději v živém Bohu, který zazdívá trhliny.

Milan Mrázek