Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (8. 4. 2022)

Milí sourozenci v Kristu,

tento týden jsem četl v knize Exodus pasáž, kdy Mojžíš na Boží příkaz vyjednával s faraonem a ten potrestal Izraelce, takže se jim dařilo hůř než před tím. Přesto ale nakonec Bůh svá zaslíbení naplnil a lid z Egypta vyvedl. Starý zákon je plný příběhů, kdy Bůh něco zaslíbil a Izraelci pak očekávali naplnění jeho slibů – někdy roky, někdy celé generace. Když vjel Ježíš do Jeruzaléma a lidé ho oslavovali jako přijíždějícího krále, tak se (pravděpodobně navzdory mnohým očekáváním) v ten den jeho služba tady na zemi nenaplnila. Bylo potřeba si ještě pár dnů počkat.

A tak si můžeme i dnes připomínat, že Ježíš už vjel slavně do našeho života a že …
“Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. (1.Petrův 2, 4-7)

Štítky: