Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (8. 6. 2018)

Milí sourozenci,

v neděli zakusíme zvláštní bohoslužbu. Jednak bude s námi (zatím) naposledy TJ a Melissa. Jsme vděční za jejich službu, obětavost a otevřené srdce. Když má člověk rád, vystavuje se možnosti zranění. A tak když se loučíme s TJ a Melissou, bolí to. Jejich milý úsměv a laskavé chování nám bude scházet. Ale vztahy jsou něco, co si přeneseme na věčnost. Láska nikdy nezanikne. Budeme proměněni ke slávě Páně a i naše vztahy. Láska zůstane a vše ostatní pomine.

Druhá zvláštnost nedělní bohoslužby bude přijímání do sboru. Někteří sourozenci se rozhodli, že upevní své vztahy k našemu společenství a složí členské sliby. Co se vlastně slibuje při vstupu do sboru? Že budu do společenství chodit, že se budu za ostatní modlit, budu hledat svou službu a že budu pravidelně přispívat finančně. Každý z nás tvoří jednu část, která je živým kamenem, když mimo jiné naplňuje tyto čtyři oblasti. Je to společenství lásky a milosti. Jsme vzájemně propojeni a vystavujeme se možnosti zranění, to ale k lásce patří. V naději, že Bůh, který je láska a je uprostřed nás, věřím, že nás bude spojovat v pevnou jednotu.

Milan Mrázek