Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (9. 10. 2020)

Milí sourozenci,

Pavel píše Koloským: Ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův. To je výzva dnešních dní. Ve světě, kde nevíme, co bude zítra, mít pokoj Kristův, který je nad každé pomyšlení. Teď v neděli se můžeme naposledy klasicky sejít na shromáždění. Bohoslužba bude jiná, protože nemůžeme zpívat. Přesto budeme Boha chválit. Jinak, než jsme zvyklí, ale budeme. Každá změna nás může něčemu naučit. Bůh nás chce vést dál.

Příští neděli už se sejít osobně všichni dohromady nemůžeme. Máme týden na to se na to připravit. Zase se můžeme něčemu naučit. Možná zkusíme zorganizovat setkání do 10 lidí po domech. Ještě o tom budeme mluvit a něco připravíme. Důležité je vědět, že církev je mnohem víc než jen naše aktivity, chvály a setkávání. Jsme církví živého Boha. Právě tam, kde jsme. Právě tam máme měnit svět, být solí a činit učedníky. Ke komu mě Bůh dnes posílá? Komu mám říci osolené slovo? Možná nebudeme organizovat tolik akcí, možná se nemůžeme sejít, jak jsme zvyklí, ale máme být naplno Boží církví. Svět nezměníme chozením do kostela, ale láskou, šířením pokoje, jasným slovem a pevnou nadějí – právě tam, kde jsme.

Štítky: