Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (9. 4. 2021)

Milí sourozenci,

nedávno jsme si s mým švagrem dali výzvu naučit se nazpaměť celou 8. kapitolu listu Římanům. I když termín recitace celé kapitoly musím neustále posouvat dozadu, mám velký užitek z toho, co už jsem se naučil.

Zejména jeden verš nádherně a dokonale vystihuje, co pro nás udělal Ježíš na Velikonoce:
„Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle.”
Římanům 8:3 CSP

Zkus se tento verš naučit nazpaměť a trochu o něm přemýšlet, zjistíš jak je evangelium jednoduché a dokonalé.
Mám chuť napsat jak je “naplnění Zákona dokonáno”. Ale to se dá pochopit, pouze když se naučíš celou kapitolu 8. nazpaměť 🙂 🙂 🙂

Ježíš je prostě úžasný! On nás tak miluje, že sám sebe dal za nás jako oběť, aby tím naplnil Otcovu vůli, což je naplnění Jeho dokonalého Zákona v nás, což znamená naše ospravedlnění skrze víru v Něj.

A Bůh ho vzkřísil, haleluja!

Štítky: