Přeskočit na obsah

Velikonoční týden 2024 v ECM Jihlava

Bůh dokázal svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel v době, kdy jsme byli Bohu nepřátelští… (Bible, Římanům 5,8)

  • Čtvrtek 28. 3. v 19 hodin (do 21.30 hodin): Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího, ale zemřete též jako jiní lidé, padnete tak jako každý vladař. (srv. Ž 82) Klubová (otevřená všem) filmová (O Bozích a lidech) hostina s Večeří Páně.
  • Pátek 29. 3. v 18 hodin: Tenebrae – příběh Velké noci. Čtení Bible a zastavení.
  • Neděle 31. 3. v 9.30 hodin: Kristus je vzkříšen. Velikonoční Bohoslužby se křty. Proběhne Velikonoční sbírka na Diakonii – na podporu ověřených důvěryhodných projektů, díky kterým už se do Ukrajiny dostalo mnoho potravin, zdravotnického materiálu a techniky, i dvě sanitky.
  • Neděle 31. 3. v 16 hodin: Velikonoční Bohoslužby v ECM Znojmo.
  • Pondělí 1. 4. od 10 hodin: Velikonoční výlet sborů ECM z Moravy a Vysočiny
Hřeb v nohách Ježíše Krista