Přeskočit na obsah

Velikonoce u nás

Kostel sv. Ducha, Smetanovy sady:
14. – 18. 4., vždy 16 – 18 h: “Kostel otevřený pro tvou modlitbu”
18. 4. v 17 h promítání filmu
19. 4. v 17 h Velkopáteční bohoslužba

Fara ECM, Seifertova 13:
21. 4. neděle Vzkříšení v 9.30 h: bohoslužby s kázáním “Ten, který láme pouta smrti”