Přeskočit na obsah

Všechno vědět, nebo všechny milovat?

Milí sourozenci, dovolte mi dnes začít trochu provokativně, parafrází jedné židovské anekdoty: „Jaký je rozdíl mezi Pánem Bohem a církví? Pán Bůh ví všechno. Církev ví všechno líp.“ Nevím, jak to vnímáte vy? Ale já mám trochu pocit, že je mým/naším velkým pokušením mít na všechno názor, vědět všechno, ke všemu se vymezit, mluvit spíš než naslouchat. Každodenně se na nás valí mnoho informací, které uzurpují naši pozornost a izolovat se od nich je těžké. Navíc víme, že máme vševědoucího Boha… takže proč se nestat jeho hlásnou troubou 🙂 … Jsem velmi vděčná za připomenutí největšího přikázání, které zaznělo minulou neděli. Pán Bůh nás nepovolává k tomu VŠECHNO VĚDĚT, ale VŠECHNY MILOVAT. Přeji Vám (i sobě) spočinutí v naslouchání Božímu hlasu, který se rozeznívá/rozeznává srdcem. Martina Ch.