Přeskočit na obsah

K modlitbám

Modlitební setkání ve sboru: Neděle 19 h, středa 20 h

Modlitební témata:

  • naše město – probuzení, otevřené dveře pro evangelium, vedení města
  • náš sbor – zapálená srdce pro Krista, světlo pro druhé, služba v lásce a pokoře, jednota
  • naše děti – nová generace, která dorůstá (děti, dorost a mládež) – plné následování Krista
  • naše rodiny – milující manželé, výchova dětí, ochrana
  • naše vize – nová, sborová budova