Přeskočit na obsah

Ochrana osobních údajů | Pro účastníky akcí

Informace o zpracování osobních údajů
pro zájemce o naše akce

Vážení zájemci o naše akce. V souladu s evropským Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) vás chceme informovat, jakým způsobem budeme zpracovávat osobní údaje, které uvedete v přihlášceže, pokud přihlásíte sebe nebo své dítě na některou z našich akcí.

Otázky a odpovědi (klikněte na + pro zobrazení odpovědi).

Kdo bude správcem vašich osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?

Ve smyslu nařízení GDPR budeme správcem Vašich osobních údajů a můžete se na nás kdykoli obrátit poštou, e-mailem či telefonicky. Kontaktní údaje (adresu, telefon, e-mail) naleznete na našich webových stránkách.

Za jakým účelem budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Osobní údaje potřebujeme pro splnění svých povinností organizátora akce. Bez jejich poskytnutí nemůžeme Vaši přihlášku přijmout. U fotografií a audiovizuálních záznamů můžete v přihlášce účel použití omezit. Můžete také projevit zájem o zasílání dalších informací o naší činnosti.

O které osobní údaje se jedná?
  • Jméno, e-mailová adresa, případně telefon – musíme s vámi komunikovat a předávat si informace [VŽDY]
  • Datum narození a adresa (potřebujeme je pro ubytovací areál) [U VÍCEDENNÍCH AKCÍ]
  • Dieta (pro zajištění společného stravování) [U VÍCEDENNÍCH AKCÍ]
  • Věk, zdravotní omezení, plavecké nebo jazykové schopnosti (důležité pro plánování programu a bezpečí účastníků) [U AKCÍ ZAMĚŘENÝCH NA SPORT NEBO VÝUKU JAZYKA]
  • Zdravotní pojišťovna, rodné číslo dítěte – nutné informace, abychom mohli s lékařem řešit případné onemocnění [U AKCÍ PRO DĚTI]
  • Fotografie a audiovizuální záznamy (používáme bez označení účastníků jmény jako momentky z akce pro zprávy v církvi, např. pro časopis, newsletter, webové stránky či sociální sítě). Poznámka: Můžete požádat o odstranění fotografie, proti které máte námitky. Fotografie/audiovizuální záznamy k propagaci našich aktivit použijeme pouze pokud k tomu udělíte souhlas, který můžete kdykoli odvolat.
Na základě čeho je správce oprávněn vaše osobní údaje zpracovávat?

Na základě smluvního vztahu, který mezi námi vzniká odesláním přihlášky na akci a na základě vašeho souhlasu (pokud jste ho udělili) k využití fotografií a videozáznamů nebo k zasílání informací o naší činnosti.

Budou vaše osobní údaje předávány jiným osobám?

V případě, že součástí akce je ubytování, bude vaše jméno, adresa a datum narození předáno ubytovacímu zařízení.

Budou vaše osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou unii?

Ne.

Jak dlouho budou vaše osobní údaje zpracovávány?

S vašimi údaji budeme pracovat pouze nejnutnější dobu a budou u nás uloženy jeden rok po skončení akce. E-mailovou adresu, fotografie a audiovizuální záznamy uchováváme pět let.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Kdykoli můžete požádat o sdělení, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a poskytnutí kopie všech osobních údajů, které o vás zpracováváme. Pokud zjistíte, že vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu. Pokud máte za to, že bychom vaše osobní údaje zpracovávat nadále neměli, můžete požadovat výmaz vašich osobních údajů. Pokud nebudete s vyřešením vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobní údajů.

V případech, kdy vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat.

Na základě uplatnění těchto práv vám nehrozí žádné riziko. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte