DN

Korona

Korona, korona, co je to za slona? Rozšlápne mravence, lidského to tvora? Trpíš-li na kříži, Pane můj vzácný, rozumíš též...

Čím to je?

Není to tím, že bych byla správná. Není to tím, že bych byla čistá. Ty ses však vzdal svého práva....

Boží dítě

Při nedělním kázání o špinavém šatu velekněze Jóšuy se mi vybavila jedna zkušenost. Byl už večer, já před usnutím a myslela...

Láska

Moc mě potěšila chvála „Tvoje láska je“ od skupiny team4D. Zpívá se tam: „Tobě se nevyrovná žádná lidská láska.“ A...

Déšť

Konečně přišel toužebně očekávaný déšť! No, měla bych vynést odpadky, ale do toho deště přece nepůjdu; počkám, až přejde. Prší...

Ráno s Pánem

Z určitých věcí mám strach. Říkám si, je to dobře, alespoň víc hledám Pána a Jeho pomoc. Někdy se ale...