CH

Ruka na klávesnici

Slovo na tento týden (9. 9. 2022)

Útulný příbytek Jak jsou milé tvé příbytky, Hospodine zástupů! (Ž 84,2) Většina z nás touží bydlet v útulném prostředí. Zvláště...

Ruka na klávesnici

Slovo na tento týden (2. 9. 2022)

Ejhle člověk Ecce homo byl název závodu z pohádky Jana Wericha „Hospůdka u zapomenutého mládí“ (Král měl tři syny)… Pohádky o zastavení...